Genel Tıbbi Bir Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Genel tıbbi bir duruma bağlı anksiyete bozukluğu nedir?

Birçok tıbbi bozukluk anksiyeteyle beraberdir. Semptomlar, panik atak, yaygın anksiyete, obsesyon ve kompulsiyonlar ve sıkıntının diğer bulgularını içerebilir.

Nedenleri nedir?

Hipertroid, hipotroid, B-12 vitamini eksikliği, sıklıkla anksiyete semptomları ile beraber seyreder. Epinefrin hormonu anksiyeteyi arttırır. Hipoglisemi de anksiyeteye benzer semptomlar gösterebilmektedir.

Tanısı nasıl konur?

  •  Panik atak, obsesyon-kompulsiyon ve anksiyete varsa
  • Fiziki muayene ve laboratuvar bulgularından elde edilen verilerde bu bozukluğun genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik sonucu olduğuna dair veriler varsa
  • Sosyal hayatı olumsuz yönde etkiliyorsa

Madde kullanımının yol açtığı anksiyete bozukluğu nedir?

Bu bozukluk gerek keyif amaçlı alınan kimyasallar ve gerekse tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar sonrasında görülür ve bu bozuklukla yaygın olarak karşılaşılır.

Nedenleri nedir?

Amfetamin, kokain, LSD ve kafein gibi maddeler anksiyete semptomlarına yol açmaktadır. tedavi amaçla verilen geniş bir grup ilaç da bazı duyarlı kişilerde anksiyete semptomlarına yol açabilmektedir.

Tanısı nasıl konur?

  • Anksiyete, panik atak, obsesyon ve kompulsiyonun mevcut olması
  • Bu semptomların madde kullanım sırasında veya kullanımdan 1 ay sonra belirmesi
  • Sosyal hayatın olumsuz yönde etkilenmesi