PANDOST

Panik Atak Dostları Derneği alanında bir ilk olarak 1996 yılında çalışmalarına başlamış 1998 yılında da tüzel kişilik kazanmıştır. Kuruluşunun İlk yıllarında birçok kişi tarafından maruz kalınan ama yeterince tanınmayan bu sendromun tanınması için çaba göstermiştir. Dernek ilerleyen yıllarda panik atağın yanı sıra diğer Anksiyete bozuklukları alanında da çalışmalarını sürdürmüştür. Örneğin, 1998 yılında dernek kurucu başkanı muzaffer tarafından yine Türkiye’de bir ilk kez simülatörle uçak fobisi tedavi programı başlatılmıştır.

Anksiyete ve stres bozuklukları alanında birçok çalışma gerçekleştiren dernek 2005 yılında ‘ Panik Atak ve Anksiyete Bozuklukları Derneği’ adını almış önce havacılık psikolojisi alanındaki çalışmaları için HUPDER ( Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği )  daha sonra kanser psikolojisi alanında çalışmaları için POD ( Psiko-onkoloji Derneği’nin ) kurulmasına öncülük yapmıştır.

2014 yılından beri hem fobi tedavisinde hem de panik atak tedavisinde kullanılmak üzere sanal gerçeklik (VR) çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma sürecinde Türkiye’de ilk kez fobi görsel yazılımı ve simülatörler yapılandırılmış ve tedavide kullanılmaya başlanmıştır ( Bkz. www.vrterapi.com )

Derneğimiz, yukardaki çalışmalardan elde ettiği deneyimlerin katkısıyla panik atak için ilaçsız tedavi programı geliştirme konusunda ilerlemelerini sürdürmüş bir yıllık bir test çalışma sonucu başarıyla uygulamaya koymuştur.

anasayfa

PANİK ATAK İLAÇSIZ TEDAVİ PROGRAMI

Bugün geliştirmiş olduğumuza kuvvetle inandığımız ’Panik atak ilaçsız tedavi programı’ PANDOST’un kurulduğu ilk yıllardan beri araştırma kadrosunun geliştirmeyi umduğu bir tedavi programıydı.

O günden bu güne 20 yıla yakın bir süredir panik atak tedavi teknikleri üzerinde birçok çalışma yapıldı Bunlar bazıları çok bilinen ya da az bilinen birçok tekniklerdi. Örneğin, elektronik cihaz destekli tedaviler, feedback, karbon monoksit teknikleri, değişik terapi teknikleri, emdr, nlp, hipnoz vs. vs. Bunlar bazı çevrelerin bir dönemde başarılı olduğunu iddia ettikleri ama sonra bu iddialarını aynı kuvvetle sürdüremedikleri tekniklerdi. Bizim dernek olarak bu terapi yaklaşımlarını yansız bir şekilde test etmemiz zaten gerekliydi.

Sonuçta, bu çok karmaşık, kaygan ve kılıktan kılığa giren sendromun köşe taşlarını belirlemek konusunda oldukça ilerlenmiş ama var olanların üzerinde etkili bir tedavi arayışında istenilen ölçüde yol alınamamıştı.

Tedavide sıkıntı yaşanan üç nokta vardı:

Birincisi, hastada iyilik elde edilse bile bir süre sonra sendroma geri dönülmektedir. Yani elde edilen iyiliğin korunması sorunun çözülmesi gerekliydi.

İkincisi, hastalık geçti denilen birçok kişide hastalık aslında geçmemektedir. Derneğin kendinin de içine düştüğü bu yanılgının farkına varması yıllarının almıştır.  Bu kişilerde hastalığı tekrar ortaya çıkaracak bir gerginlik- duyarlılık çekirdeği hep canlı kalmaktadır.  Bu çekirdek ya panik atağın geri dönüşüne ya da uçak fobisi vb. bir fobinin aniden ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yani tedavide bu çekirdeğin de çözülmesi gerekmekteydi. ( Derneğin bu farkındalığı kazanması da ilginç olarak geliştirdiği uçak fobisi tedavi programı sayesinde olmuştur ).

Üçüncüsü de, hastaların hiç birinde bilinç ve idrak sorunu olmamasına hatta birçoğu çok zeki ve eğitimli olmalarına karşın öğretilerle ve bilinçleriye bu sorunun aşamamalarının temel nedeni bedenlerinin bu öğretileri  ve bilinci hiç  kâle almamasıydı. Galiba onlar bedenlerini dikkate almalıydılar.

Pandost, geliştirdiği yeni terapi yaklaşımını  40 ( 29 Kadın, 11 Erkek ) Kronik panik ataklı, halen ilaç kullanan, yeterince fayda görmemiş ancak ilacı da bırakamayan, bir çok terapi yöntemi denemiş ama çare bulamamış  hasta ile 6 ay süren tedavi- test programı sürecinde test etmiştir. Hastaların yaklaşık % 80 ‘i ilaç bırakabilmiştir. Kalan grupta da ilaç azaltımı gerçekleştirilmiştir. Hemen tüm hastalarda VR terapinin de desteği ile eşlik eden fobiler kaybolmuş ya da azalmıştır.  İlaç bırakan grubun  %40 ’ı tama yakın iyileşme hissettiğini, % 60 ’ı tam olmasa da ilaç bırakacak kadar iyi hissettiklerini belirtmişlerdir.

En az bir yıllık süreye ihtiyaç olduğu için henüz bu tedavi yönteminin nüksü önleme etkisi test edilememiştir.

Test çalışmalarının verdiği güven nedeniyle bu terapi yöntemi uygulamaya konmuştur.

Terapi yöntemi;  VR tekniği , gerginlik terapisi ve kendilik terapisinin bir kombinasyonudur. Elektronik ve psikolojik test izlemleri de içermektedir.

Program, bireysel olarak katılınılan, 6-8 seanslık bir terapi ve eğitim uygulamasıdır.

Medyada Biz:

Bilgi İçin:

Dernek Telefonu:
0212 560 70 84
0532 777 56 36 – Özlem Alan (Dernek Yetkilisi)

Mail:  pterapi ( at ) yahoo ( nokta ) com