Türkiye’nin psikolojik kalkınması

Pandost, Türkiye’de ruh sağlığı alanın gelişmesi, panik atak ve anksiyete tedavi yöntemleri ve önleyici önlemlerin geliştirilmesi ve ilerletilmesi, psikolojik farkındalığın toplumsal boyutta artırılmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak 20 yılı aşkın süredir kamu yararına faaliyetini sürdürmektedir.

Medyada gördüğünüz gibi

Panik atak ve Anksiyete alanında akademik çalışmalar ile kamu yararı sağlıyoruz

Test Geliştirme

Pandost akademik çalışmaları kapsamında anksiyete, stres seviyesi, mutluluk ve işyeri esenliği konusunda ölçümler yapmak üzere testler geliştirmektedir.

Üniversite İşbirliği İle Onaylı Sertifikalar

Pandost ülkemizde psikologların yetkinliğini artırmak ve profesyonel gelişimine destek olmak amacı çerçevesinde mesleki gelişim eğitimleri geliştirmekte ve uygulamakta, çeşitli üniversiteler ile yaptığı işbirlikleri sayesinde profesyonel sertifkalı eğitimler de düzenlemektedir.

 Profesyonel ve Kurumsal Faydalar

Kurumsal şirketler için kurumunuza ve isteklerinize özel tasarlanan eğitim ve anketler ile, çalışanlarınızın esenlik (wellness), stres, çalışma tatmini seviyeleriyle ilgili ölçme, değerledirme ve gelişme planının yapılması için de bizimle işbirliği yapabilirsiniz.

Faaliyet Alanlarımız

Pandost, ülkemizin psikolojik kalkınmasına fayda sağlamak amacıyla faaliyetlerini çeşitlendirmiş geliştirmiştir. 

Toplumsal Eğitimler

Pandost kuruluşundan bu yana çok sayıda eğitim düzenlemiştir. Ilk eğitimler ‘Panik Atak Ve Anksiyete Konusunda Toplumu Bilgilendirme’ eğitimleri idi. Çünkü çok sayıda bu hastalığa tutulmuş kişi olmasına rağmen panik atak sağlık sektöründe dahi iyi bilinmiyordu. Hem televizyon kurumları üzerinden hem de birçok kurumla işbirliği üzerinden paneller seminerle vb üzerinde çok sayıda bilgilendirme çalışması yapıldı. Daha sonraki yıllarda toplumsal eğitimler anksiyete ile ilintili diğer psikolojik alanlara doğru genişletildi. Depresyon, Stres Bozuklukları, Öfke yönetimi vb konularda birçok eğitimler düzenlendi. 2005’den itibarenbu eğitim içeriklerine kanser psikolojisi de eklendi. Pandemiden sonra bazı eğitim çalışmaları Instagram ağırlıklı olarak da sürdürülmeye başlandı. Bkz. Instagram – Salı Söyleşileri

Sertifikalı Eğitimler

Pandost kuruluşundan beri psikologlara yönelik pratik-staj eğitimleri vermektedir. Sertifikalı eğitimler ise özel üniversitelerle işbirliği içinde sertifikalı eğitim programları üzerinden sürdürülmektedir. Aralarında Aydın Üniv, Kemerburgaz Üniv, Gelişim Üniv, Haliç Üniv’in bulunduğu bazı üniversitelerle psikolog eğitimleri, örneğin, Kanser Psikolojisi, Pediatrik Psiko-Onkoloji , Aile Danışmanlığı, Havacılık Psikolojisi gibi sertifika programları düzenlenmiştir ve halen sürdürülmektedir.

Grup Terapisi

Pandost, panik atak grup terapilerini Türkiye’de ilk kez yaygın olarak başlatmıştır. 2010’lu yıllardan itibaren gruplar form değiştirmiş ve terapi içerikli eğitim gruplarına doğru dönüştürülmüştür. Bunlardan başarılı bir örnek o dönemTürk Hava Yolları ile birlikte düzenlenen Uçak Fobisi Grup Terapileri Uygulamalı programı’dır. Terapi içerikli grup eğitimleri anksiyetenin değişik alanlarında halen sürdürülmektedir.

Telepsikoloji Araştırmaları

2000’li yıllarda Pandost ilk telepsikolojik uygulama olarak Pandost Telefon Destek Hattı’nı hayata geçirmiş, bu hat türkiyede yaygın olarak bilinir hale gelmiş ve birçok hastaya bilgi desteği vermiştir. Aynı sıralarda o yılların elektronik uygulamaları olan MIRC, ICQ, MSN gibi uygulamalardan da yaralanılmıştır. Güncel dönemde pandemi sırasında PanHat isimli Whatsapp ve telefon destek hattı kurulmuş ve 2 yıl boyunca hizmet vermiştir. Bilgilendirme çalışmaları günümüzde çokça Instagram üzerinden sürdürülmektedir.

Akademik Yayınlar

Akademik içeriklerimiz birçok dergi ve broşürde yer almış, akademik-bilimsel çalışmalarımız da birçok bilimsel dergide yayınlanmıştır. Bu bilimsel yayınlar saha araştırmaları ve test geliştirme çalışmalarını üzerinden gerçekleşmiştir.

Test Geliştirme

Wellbeing (Esenlik) Değerlendirme Ölçeği, Psikososyal Risk Analizi, Kendilik Ölçeği. Kanser Stress Değerlendirme Ölçeği, ‘Ilköğretimde Siber Kabadıyılık’ Yaygınlık Araştırma Ölçeği bugüne kadar geliştirilmiş olan test ve ölçeklerimiz arasındadır.

Online Eğitimler

Değişen trendler ile birlikte eğitimler de online platformlara kaymaktadır, Pandost ekibi de artık online psikoloji ve psikolog eğitimleri ile değer yaratmaya devam ediyor.

Yetkin ve Onaylı Eğitmenler

Alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerden alacağınız programlarımız hem psikolojik bilimin kendi bilgi aktarımı mantığı kapsamında hem de eğitim felsefesi kapsamında yetkinlik içerisinde düzenlenmiştir.

Güncel İçerik ve Materyal

Pandost’un kendi bünyesindeki akademik çalışmaları ve dünyadaki literatürün sıkı takibi sayesinde eğitimlerimiz son gelişmeleri de içerecek şekilde dizayn edilmiştir

Eğitim

Sertifika

Yayın

Üye