Pandost Hakkında

Tarihçe

Panik Atak ve Anksiyete Dostları Derneği, ilk olarak panik atak üzerinde 1996 yılında çalışmalarına başlamış 1998 yılında da tüzel kişilik kazanmıştır. Kuruluşunun İlk yıllarında birçok kişi tarafından maruz kalınan ama yeterince tanınmayan bu sendromun tanınması için çaba göstermiştir.

Dernek ilerleyen yıllarda çalışma alanını panik ataktan ‘anksiyete bozukluklarına’ doğru genişletmiş, fobiler ve kaçınmalar üzerinde de çalışmalar başlatmıştır. Örneğin, 1998 yılında dernek kurucu başkanı Psikiyatrist Dr. Muzaffer Uyar tarafından Türkiye’de bir ilk kez simülatörle uçak fobisi tedavi programı başlatılmıştır. Bu çalışma uzun süre türk Havayolları ile birlikte sürdürülmüştür.

Anksiyete ve stres bozuklukları alanında diğer akademik ve uygulamalı çalışma da gerçekleştiren dernek, Türkiye genelinde ‘türkiyede panik atak formları ( fenomenolojisi )’ adlı bir çalışmayı da sürdürmüştür.

2014 yılından beri hem fobi tedavisinde hem de panik atak tedavisinde kullanılmak üzere sanal gerçeklik (VR) çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışma sürecinde Türkiye’de ilk kez VR videoları, özel Vr eşlikli terapi uygulamaları, ve simülatörler geliştirilmiş ve tedavide kullanılmaya başlamıştır. ( Bkz. www.vrterapi.com )
Bunların yanısıra anksiyete ve panik atak konusunda en doğru bilgilerin verilmesi, hastaların yanlış ya da sahte tedavilerden korunmaları adına birçok media programı ve seminerler düzenlemiştir.

Panik Atak ve Anksiyete Bozuklukları Derneği (PANDOST), ’ havacılık psikolojisi’ alanındaki çalışmalarının sonucunda HUPDER ( Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği ), daha sonra da kanser psikolojisi alanındaki çalışmaları doğğrultusunda POD (Psiko-onkoloji Derneği’nin) kurulmasına öncülük yapmıştır.

PANDOST’ un tedavi testleri ve sonuçlar

PANDOST’un kurulduğu ilk yıllardan bu yana, 20 yılı aşkın bir süredir, dernek tarafından tedavide ilaçların ve terapilerin etkinlikleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır.
Bunların yanısıra kamuoyunca bilinen ve bilinmeyen birçok tekniğin de, örneğin, elektronik cihaz destekli tedaviler, TMS, feedback, karbon monoksit teknikleri, değişik manyetik terapi teknikleri, emdr, nlp, hipnoz vb. Tekniklerin tedavi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Sonuç olarak, en etkili ve temel yöntem hastadan hastaya değişen ‘ ilaç+ terapi’ kombinasyonudur. Gevşeme teknikleri ve diğer yardımcı yöntemler ikinci derece etkili yöntemlerdir. Çok iyi test edilmemiş, bilimsel yayın desteği olmayan ve alanın uzmanı olmayan kişilerce uygulanan bazı teknikler hasta tarafından en azından birinci plana alınmamalıdır.

Çünkü, Panik atak nihayetinde bir anksiyete bozukluğudur. Anksiyete ise değişken formlar alabilir ve bunlardan biri de panik ataktır. Panik atak tedavisi anksiyete bozukluğu genel tedavisine doğru uzanmalı ve anksiyetenin sinsi bir şekilde kronikleşmesine izin verilmemelidir.
Bu nedenle, tedavi hem hasta hem de uzman tarafından ciddiyetle sürdürülmelidir.

Derneğin Misyonu
Dernekler kar etme amacı olmayan kurumlardır ve alanlarında doğru bilgi üretmek ve sunmak görev ve amaçlarıdır.
PANDOST’ da yıllarca bu misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye’ de kendi alanında referans merkezi olan ve markalaşmış bir kurumdur.
Bu misyonunu sizlerin de desteği ile sürdürmeye devam edecektir.